Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού γωνία.

Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού γωνία.

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 3.00

Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού ευθεία.

Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού ευθεία.

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 2.50

Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού ίντσα.

Σύνδεσμος σύνδεσης παροχής νερού ίντσα.

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 5.50

Σύνδεσμος σωλήνα παροχής νερού 3/4.

Σύνδεσμος σωλήνα παροχής νερού 3/4.

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 4.00

Σωλήνας σύνδεσης παροχής νερού ψυγείου (κιτ).

Σωλήνας σύνδεσης παροχής νερού ψυγείου (κιτ).

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 13.00

Σωλήνας σύνδεσης παροχής νερού ψυγείου γενικής χρήσης (με το μέτρο).

Σωλήνας σύνδεσης παροχής νερού ψυγείου γενικής χρήσης (με το μέτρο).

Άμεση Παραλαβή / Διαθέσιμο 1-3 ημέρες

€ 1.40

ΕΣΠΑ